Pola. Zabierz ją na zakupy

Check who and where manufactured a particular product and what the share of Polish capital is in their shareholders’ structure.


Pola is a mobile app that makes it possible to scan a bar code of a product (e.g. during shopping) and learn: who the manufacturer is, where the product was manufactured, and what the share of Polish capital is in its manufacturer’s shareholders’ structure. Pola will provide you with the result in the scale of 0-100 and detailed information supporting this result.

The substantive content of the website will be managed by the team of Klub Jagielloński. Any changes in the database will be visible and their source will be provided (just like in Wikipedia).

Pola is available for three most popular mobile systems: Android, iOS, and Windows Phone.

 

Project page updated: 24 November 2016
Developed locally in: Warsaw
Technologies: Android, Django, iOS, Python, Windows Phone
Project status: Official / running

Partners

Klub Jagielloński

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie