Politikon

Bet on the outcomes of social and political events and gain reputation in this online community

For all the people concerned about politics, social and cultural events, and dissatisfied with the unpredictability of the modern world, Politikon is a prediction market that strips  the future of uncertainty and highlights the consequences of global events.

Unlike fake news and variety of talking heads, we have assembled a platform for information exchange that aggregates the knowledge of hundreds of players, promoting plausible predictions.

Politikon will be an online game, the players of which will bet on results of various social and political events. The stock-exchange-like character of the game (forecast market) will also make it possible to present the probability of occurrence of particular events on the website, which in turn will make the website an interesting alternative to surveys. Politikon is supposed to show that politics is not only a cynical random game, but also a place where convictions and ideas clash and where causes lead to specific outcomes.

The goal of Politikon is to popularize a positive perspective of politics, as well as to determine people who can extrapolate social and political events.

 

Project page updated: 3 April 2017
Developed locally in: Warsaw
Project status: Official / running
Technologies: Django, Python

Partners

Klub Jagielloński

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie